O škole

 

Naše MŠ Parmská 388 sousedí s mateřskou školou stejné adresy. Má bílé obložení, červenobílý plot a na všech dveřích obrázky pohádkových postaviček: BROUČCI, KRTEČEK, CVRČEK, MAKOVÁ PANENKA a RÁKOSNÍČEK.

Jsme pětitřídní mateřská škola rodinného typu, která má pět oddělení . Rodiče se mohou s jakoukoli žádostí nebo přáním na nás vždy obrátit. Provoz naší mateřské školy je od 6:30 do 17:00 hodin. Třída BROUČCI je nově také celodenní. Dítě je k nám možno přivést během celého dne. Příjem nových dětí probíhá v průběhu celého školního roku, pokud je volná kapacita, která nyní představuje 130 míst.

 

Podívejte se na videoprezentace ze života naší školy

 

O co se snažíme?

Šťastné dítě a spokojený rodič to je náš cíl. Společně s Vámi budujeme atmosféru plnou porozumění, citu a přátelství, které je nutné mezi dítětem, učitelem a rodičem.

 

Zájmové zaměření školy.

Program je zaměřen na citlivý přístup ke každému dítěti a na jeho všestranný rozvoj. Pomocí kvalitních didaktických materiálů, pomůcek na výtvarnou, hudební, tělesnou, jazykovou, literární, matematickou, pracovní a dramatickou výchovu. Pro předškolní děti nabízíme přípravu pro vstup do základní školy a rozvíjíme grafomotoriku.

Během roku se mohou děti účastnit různých kroužků, grafomotoriky (která je nutná pro vstup do ZŠ), flétny (předcházíme respiračním onemocněním), výuky anglického jazyka, výtvarné a pracovní výchovy, logopedie a pohybových her. Pokud máte zájem, v současné době probíhá saunování dětí pod vedením zaškoleného personálu panem Dr. Mikoláškem.

 

Čeho se ještě účastníme?

Jsou to soutěže výtvarné, malujeme obrázky do časopisů, chystáme výlety, školy v přírodě, divadelní a cirkusová představení. V rámci ekologické výchovy pořádáme různé akce zaměřené na ochranu přírody, vztah ke zvířatům a ochraně svého zdraví.

 

Co pro Vás chystáme?

Vánoční posezení s pohoštěním pro rodiče a ukázkou hudební a dramatické výchovy, únorový karneval plný písniček a překvapení, narozeninové dny dětí, besídky k svátku maminek (DEN MATEK), oslavy MDD spojené s karnevalem, fotografování dětí, školy v přírodě. V zimě jezdíme na hory do Krkonoš. Zde učíme děti sjíždět kopce na lyžích, hrajeme si na sněhu a pořádáme různé soutěže. Veškerou výstroj na lyžování má naše škola vlastní -lyže, boty, helmy i vesty. V květnu organizujeme školu v přírodě na kolech v krásné lokalitě Měřín – Slapská přehrada.

 

Koncepce školy.

Prvky ekologické výchovy prolínají téměř všemi činnostmi, učitelky využívají i netradičních prostředků a akcí. Pracujeme podle učebních plánů rozdělených podle věku dítěte. Pracujeme s rámcovým programem pro vzdělávání. Protože jsme škola s právní subjektivitou, není žádným problémem v průběhu roku dokupovat tyto didaktické materiály, výtvarné potřeby, knihy, hračky aj. Pro předškolní děti máme speciální program např. uvolňovací cviky (grafomotorické cviky), práce s knihou „Než půjdeš do školy“. V rámci spolupráce se ZŠ Veronské náměstí navštěvujeme děti v prvních třídách, účastníme se vánočních akcí, recitačních soutěží, navštěvujeme školní družinu a vzájemně se informujeme o dětech.Škola spolupracuje běžným způsobem s Obvodní pedagogicko-psychologickou poradnou pro Prahu 10. Ředitelka školy má pro rodičovskou veřejnost vyhrazenou pravidelnou dobu, dle potřeb rodičů se konzultacím i drobnému výchovnému poradenství věnuje i mimo tuto dobu. Dále spolupracujeme s Lidovou školou umění.

 

Diagnostická péče:
 • děti přecitlivělé až úzkostlivé
 • děti s odkladem školní docházky
 • děti těžko navazující vztah s okolím

 

Zájmové kroužky:
 • saunování
 • hudebně taneční kroužek
 • jóga
 • cyklistika (škola má vlastní jízdní kola a příslušenství)
 • keramika
 • příprava dětí na 1.třídu ZŠ (grafomotorika)
 • logopedická prevence
 • výuka anglického jazyka

 

Akce pro rodiče:
 • mikulášská besídka, vánoční besídka
 • besídka ke dni matek
 • ukázky výchovné práce s dětmi (volný vstup rodičů každý den do mateřské školy)
 • ukázka práce v kroužcích
 • karneval
 • divadla pro děti, které ještě MŠ nenavštěvují

 

OBLEČENÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
 • Chlapci do MŠ:
  • kalhoty s kapsou nebo tepláky
  • tričko
  • bačkory
 • Dívky do MŠ:
  • tričko, legíny
  • bačkory nazouvací /ne pantofle/
 • Na ven:
  • tepláková souprava
  • bunda, čepice /dle počasí/
  • vhodná obuv na běhání /dle počasí/
 • V pytli v šatně – náhradní oblečení:
  • spodní prádlo
  • tričko
  • punčocháče
  • ponožky
  • pláštěnka
  • gumovky /v botárně/
  • 2x igelitovou tašku/ na mokré věci, na věci na ven/
 • Cvičební úbor – pouze pro předškolní a prostřední děti

 

REŽIM DNE
 
Předškoláci (5-7 let)
 • Dopolední činnosti:
  • 6.30 – 8.30 polečenské hry, individuální práce s dětmi, stimulační aktivity, cvičení smyslů, výtvarné a pracovní činnosti
  • 8.30 – 9.00 ranní cvičení a pohybové hry
  • 9.00 – 9.30 jazyková chvilka, hygiena, svačina
  • 9.30 – 10.15 matematická představivost, hudební, dramatické, jazykové, literární a výtvarné aktivity dle Školního vzdělávacího programu
  • 10.15 – 11.40 pobyt venku
  • 12.00 – 12.30 oběd (odchod dětí po obědě)
  • 12.30 – 14.30 odpolední zájmové činnosti (kroužky)
  • 14.30 – 14.45 odpolední svačina
  • 14.50 – 17.00 individuální hry dětí, za hezkého počasí pobyt na školní zahradě
 • Odpolední činnosti:
  • práce s knihou Než půjdeš do školy
  • grafomotorická cvičení (správné držení tužky, pracovní listy)
  • individuální práce s dětmi s odkladem školní docházky
  • logopedie – rozvoj řeči
  • taneční a hudební průprava – citové prožívání
  • dramatický kroužek – rozvoj paměti a myšlení
  • výtvarné a pracovní činnosti – nové techniky
  • výuka cizího jazyka – angličtina
  • flétna – dechová cvičení
  • pohybové hry a soutěže – cvičení obratnosti a motoriky
 • Zdravotní program:
  • jízda na kole – jaro a podzim
  • saunování ve vlastní sauně (1x týdně)
  • plavání (1x týdně únor – červen)
 • Dále: 
  • výlety za poznáním
  • výlety po Praze
  • celodenní výlety
  • školy v přírodě
  • společné akce pro rodiče s dětmi (besídky, zahradní slavnosti, karnevaly…)

 

Děti prostřední (4-leté)
 • Dopolední činnosti:
  • 6.30 – 8.30 hravé činnosti, cvičení motoriky, rozvoj činnosti, rozvoj sociálních vztahů, poznávání světa, nácvik sebeobsluhy
  • 8.30 – 9.00 jazyková chvilka – ranní kruh, pohybové hry a soutěže
  • 9.00 – 9.30 svačina
  • 9.30 – 10.00 hudební, jazykové, výtvarné, literární a pracovní aktivity dle Školního vzdělávacího programu
  • 10.00 – 11.30 pobyt venku
  • 12.00 – 12.30 oběd (odchod dětí po obědě)
  • 12.45 – 14.30 poslech pohádek, odpolední odpočinek
  • 14.30 – 14.45 odpolední svačina
  • 15.00 – 17.00 individuální hry, za hezkého počasí pobyt na školní zahradě
 • Zdravotní program:
  • saunování (1x týdně)
  • pohybové aktivity
 • Dále:
  • výlety půldenní, přiměřené věku
  • společné akce pro rodiče s dětmi (besídky, zahradní slavnosti, karnevaly…)

 

Děti nejmladší (3-leté)

snížený počet dětí ve třídě (zapsáno 20 dětí)

adaptační program – možnost domluvy s paní učitelkou kratší dobu, kterou dítě stráví v mateřské škole

 • Dopolední činnosti:
  • 8.00 – 8.45 individuální hry, dechová a artikulační cvičení
  • 8.45 – 9.00 tělovýchovná chvilka
  • 9.00 – 9.30 hygiena a svačina
  • 9.30 – 10.00 jazykové aktivity, čtení pohádek, hudební, výtvarné a pracovní činnosti přiměřené věku dle Školního vzdělávacího programu
  • 10.00 – 11.30 pobyt venku
  • 11.30 – 12.00 hygiena a oběd
  • 12.00 odchod dětí domů
 • Odpolední činnosti:
  • 12.45 – 14.30 poslech pohádek, odpolední odpočinek
  • 14.30 – 14.45 odpolední svačina
  • 15.00 – 17.00 individuální hry, za hezkého počasí pobyt na školní zahradě

 

RADY RODIČŮM
 
Vážení rodiče,
Vaše dítě začne navštěvovat naši MŠ. Dovolili jsme si Vás proto oslovit s několika radami a usnadnit tím vstup Vašeho dítěte do mateřské školy. Vztah rodičů a školy je pro nás důležitý. Rádi bychom, aby se Vám a hlavně dítěti v naší MŠ líbilo a bez problémů se začlenilo do kolektivu vrstevníků. Věříme, že Vás tyto rady zbaví obav jak Vaše dítě zvládne přechod z rodiny do mateřské školy. Nebojte se, v naší mateřské škole pracuje zkušený, empatický pedagogický kolektiv, který je připraven pomoci Vašemu dítěti kdykoliv bude potřeba.
 • Vyprávějte si s dětmi o mateřské školce, zeptejte se dětí, co dnes dělaly, jakého mají kamaráda, co se jim dnes nejvíce líbilo a co měly k obědu.
 • Ujistěte dítě, že si pro něj, co nejdříve to bude možné, přijdete.
 • Vysvětlete dítěti, že i zahrada je také naše školka a pokud budou děti venku, přijdete si pro ně tam. (Za hezkého počasí využíváme zahradu i během dne.)
 • Splňte vždy svůj slib. Pokud něco řeknete, udělejte to. Nikdy dítěti neříkejte, že půjde po obědě domu, když to není pravda. Dítě na Vás čeká a v mateřské škole pláče.
 • Zvykejte dítě na odloučení. Buďte během příchodu a odchodu do/ze školky milí, ale také rozhodní. Odcházejte do práce s úsměvem, nikdy na dítě nekřičte ani ve vzteku, i ono se musí na nové prostředí zvyknout. Neplačte před dítětem, když odcházíte, dítě je velmi citlivé a vnímavé.
 • Podpořte a ujistěte dítě, že ve školce vše zvládne. Chvalte své dítě. Učitelky také i za malý úspěch Vaše dítě chválí. Snažte se, aby dítě bylo vyzvednuto včas.

Provoz školy je od 6:30 do 17 hodin. Nepřítomnost dítěte je třeba ohlásit vždy do 8:00 přes aplikaci Twigsee. Příchod dětí do školy nejpozději v 8:20 hod. Poté už paní učitelka s dětmi pracuje. Návštěva lékaře a pozdější příchod je nutné vždy nahlásit předem paní učitelce. Vyzvedávání dětí po obědě probíhá od 12:15 do 12:30. Prosíme o dodržování těchto časů. Chráníte tím klid a bezpečí dětí. Přijímání a vyzvedávání dětí bude probíhat vždy osobně s učitelkou. Školné je 1000 Kč měsíčně. Případné dotazy si připravte na první schůzku, která bude včas zvěřejněna v aktualitách.

Za kolektiv školy Eva Humhalová

Sebeobsluha
 • Oblékání
   • do školky je nejjednodušší tričko a tepláčky, legíny – pohodlné a vzdušné oblečení, aby se dítě cítilo dobře celý den. Takové, ve kterém se může ušpinit a ví, že to nevadí.
   • Oblečení, které samo zvládne svléknout a obléknout. Paní učitelka dítě nasměruje. Nevhodné je těsné oblečení, zipy, pásky, řada knoflíků, zbytečně to dítě stresuje
   • na ven – tepláčky, mikina – starší oblečení na zahradu, aby si mohly hrát při pobytu venku v písku
   • na spaní mají děti pyžamo nebo noční košili, které si po týdnu nosí domů na vyprání
 • Obouvání
   • pevné bačkorky, ne pantofle nebo botičky s přezkou
   • na ven nejlépe boty na suché zipy – sebeobsluha obouvání a zouvání
 • Jídlo
   • naučte dítě jíst lžící, starší děti příborem
   • vaše dítě dokrmíme, jídlo je přizpůsobené věku dítěte
   • pití je k dispozici po celý den, dítě by mělo umět pít ze skleničky nebo hrnečku
   • ve svačinách je dostatek ovoce a zeleniny
 • Hygiena
  • ujistěte dítě, aby se nebálo říci učitelce, že potřebuje na WC, paní učitelky mu samozřejmě s hygienou pomohou
  • naučte dítě smrkat do kapesníku
  • samostatné mytí rukou mýdlem a utírání do ručníku

PODEPISUJTE DĚTEM VŠECHNY VĚCI, ZABRÁNÍTE TAK JEJICH ZTRÁTĚ !

 

 
ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

 

ZÁŘÍ
 • Hlavní téma:          Škola na nás volá
 • Podtémata:
 1. týden             Kdo všechno přišel do školky?
 2. týden             Mám kamarády?
 3. týden             Tady jsem doma
 4. týden             Opakování všech témat

 

ŘÍJEN
 • Hlavní téma:          Sklízíme plody podzimu
 • Podtémata:
  1. týden             Na poli
  2. týden             Na zahradě
  3. týden             V lese
  4. týden             Opakování všech témat

 

LISTOPAD
 • Hlavní téma:          Když padá listí
 • Podtémata:
  1. týden             Co umí vítr a déšť?
  2. týden             Moje tělo a zdraví
  3. týden             Když kamarád stůně
  4. týden             Opakování všech témat

 

PROSINEC
 • Hlavní téma:          Těšíme se na Ježíška
 • Podtémata:
  1. týden             U nás doma s Mikulášem
  2. týden             Jdeme z pohádky do pohádky
  3. týden             Vánoční besídka – oslavy Vánoc
  4. týden             Opakování všech témat

 

LEDEN
 • Hlavní téma:          Zimní hry a sporty
 • Podtémata:
  1. týden             Paní zima jede
  2. týden             Půjdu k zápisu
  3. týden             Masopust
  4. týden             Opakování všech témat

 

ÚNOR
 • Hlavní téma:          Objevujeme svět kolem nás
 • Podtémata:
  1. týden             Hádej, čím jsem
  2. týden             Co děláme celý den a celý rok?
  3. týden             Čím cestujeme?
  4. týden             Řeky a moře

 

BŘEZEN
 • Hlavní téma:          Jak se rodí jaro
 • Podtémata:
  1. týden             Jaro v trávě
  2. týden             Když jaro ťuká
  3. týden             Jaro na zahrádce
  4. týden             Svátky jara

 

DUBEN
 • Hlavní téma:          Moje zvířátko – kde má domov?
 • Podtémata:
  1. týden             Poznáváme domácí zvířátka a jejich mláďátka
  2. týden             Kdo žije u potoků, řek a rybníků?
  3. týden             Která zvířátka žijí ve volné přírodě
  4. týden             Opakování všech témat

 

KVĚTEN
 • Hlavní téma:          Když všechno kvete
 • Podtémata:
  1. týden             Máme se rádi s mámou a tátou
  2. týden             Naše maminka má svátek
  3. týden             Jak je barevná kvetoucí příroda
  4. týden             Opakování všech témat

 

ČERVEN
 • Hlavní téma:          Co už umím ?
 • Podtémata:
  1. týden             Jak oslavujeme svátek dětí?
  2. týden             Kniha je studnice moudrosti
  3. týden             Planeta Země
  4. týden             Hurá na prázdniny

 

VÝŠE ŠKOLNÉHO je stanovena na 700,-Kč měsíčně. Bližší informace získáte

na telefonech 274 86 59 50, 721 364 390 u ředitelky školy Evy Humhalové.

 

 

 

PROJEKT Šablony OP JAK pro MŠ Parmská, registrační číslo projektu CZ.02.02.030022_0020007419

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola/školské zařízení určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování. Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání, inovativní vzdělávání žáků/účastníků zájmového vzdělávání.

 

 

 

Projekt „Šablony III OP VVV pro MŠ Parmská 388“, registrační číslo projektu CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0022176

Projekt je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora, podpora rozvojových aktivit.

 

 

Plakát_A3_MŠ_Parmská

 

 

 

 

Projekt „Šablony OP PPR pro MŠ Parmská 388“

Projekt s názvem Šablony OP PPR pro MŠ Parmská 388“, registrační číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0002000 je financován z Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Projekt rozvíjí proinkluzivní prostředí v MŠ prostřednictvím podpory dětí s odlišným mateřským jazykem a aktivit zaměřených na spolupráci s rodiči dětí. 

 

 

 

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání rozhodlo o poskytnutí dotace na realizaci projektu s názvem „MŠ PARMSKÁ Šablony I“.Projekt je spolufinancován Evropskou unií a bude obsahovat tyto aktivity:

 

 • Chůva – personální podpora MŠ
 • Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ v rozsahu 16 hodin
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin_Matematická pregramotnost
 • Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ
 • Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro MŠ)
 • Prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ
 • Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

 

 

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci Výzvy – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I, v souladu s ustanovením § 14 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo o poskytnutí dotace pro naši školu na projekt s názvem „MŠ Parmská Šablony I“,  registrační číslo „CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0006350“. Dotace je čerpána od 1. 4. 2017 na provoz námi zvolených aktivit v rámci ZP.