Parmská 388  
Praha 10

VÁŽENÍ RODIČE,

PLATBY ZA PRÁZDNINOVÝ PROVOZ BUDOU INKASEM PROVEDENY TENTO MĚSÍC.

ŠKOLNÉ KČ 327,- (netýká se předškolních dětí)

STRAVNÉ KČ 280,- (pro přihlášené od 1. 7. – 10. 7.)

STRAVNÉ KČ 480,- (pro přihlášené od 1. 7. – 17. 7.)

 

 

SEZNAM PŘIJATÝCH DĚTÍ

3 4 5 6 7 8 9 12
13 15 16 17 18 19 22 23
25 26 28 32 33 35 38 39
42 43 51 53 54 57 58 59
63 66 70 75 76 79 80 82
83 85 90          

SEZNAM NEPŘIJATÝCH DĚTÍ

10 11 14 20 21 24 27 29
30 31 34 36 37 40 41 44
45 46 47 48 49 50 52 55
56 60 61 62 64 65 67 68
69 71 72 73 74 77 78 81
84 86 87 88 89 91 92 93

 

Vážení rodiče,

Rozhodnutí o přijetí se bude vydávat v tyto dny u paní hospodářky:

  • ve středu 3. 6. 2020 od 8.00 hod do 13.00 hod
  • ve čtvrtek 4. 6. 2020 od 8.00 hod do 13.00 hod

V případě, že jste přijatí do jiné mateřské školy, prosíme o zaslání zastavení přijímacího řízení v naší mateřské škole. Žádost_o_zastavení_přijímacího_řízení_Parmská388

Děkujeme

 

 

ORGANIZACE ZÁPISU NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Vážení rodiče, děkujeme za Váš zájem vzdělávat děti právě u nás na základě podané žádosti.

O organizaci zápisu do mateřské školy Parmská 388 zastoupené ředitelkou Evou Humhalovou, vzhledem k současné situaci a mimořádným opatřením vlády k ochraně obyvatelstva (koronavir, onemocnění Covid 19) a v souladu s doporučením MŠMT a zřizovatele MČ Praha 15, rozhodla ředitelka takto:

Způsob zápisu a předání vyplněných dokumentů nejpozději do 5. 5. 2020:

  1. Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a vyplněný evidenční list potvrzený pediatrem a podepsaný rodičem. Pokud nebudete mít potvrzený evidenční list, je potřeba vyplnit Čestné prohlášení, že je Vaše dítě řádně očkováno (prohlášení), dále doložíte kopii očkovacího průkazu.
  2. Pokud máte smlouvu o nájmu bytu, přiložte kopii nájemní smlouvy.
  3. Upřednostňujeme předání bez přítomnosti zákonných zástupců prostřednictvím:

– datové schránky, ID naší mateřské školy dfnukuv

– e-mailem na msparmska@seznam.cz pouze pokud máte elektronický podpis

– poštou, vhodné zaslat doporučeně na adresu mateřské školy

– osobním podáním zákonným zástupcem dne 5. 5. 2020 od 12.00 hod do 17.00 hod

Z každé rodiny přijde pouze jeden zákonný zástupce, prosíme bez přítomnosti dětí. Vzhledem k současným opatřením věnujte pozornost na den 5. 5. Pro dodržení hygienických opatření a ochranu zdraví všech zúčastněných je nutno použít k zakrytí úst i nosu (roušku, respirátor), při předávání tiskopisů použít jednorázové rukavice a mít svoje psací potřeby. K dispozici bude desinfekce na ruce, kterou zajistí mateřská škola.

Zápis se bude konat ze vstupu ze zahrady, na terase mateřské školy. V případě, že by se vytvořila fronta, udržujte mezi sebou dostatečné rozestupy. Děkujeme za pochopení.

Zákonnému zástupci při přijetí dokumentů bude přiděleno registrační číslo k zápisu, seznam přijatých dětí bude zveřejněn s čísly přijatých dětí 29. 5. 2020. Na webových stránkách školy a ve vitríně před mateřskou školou.

V případě nejasností se obraťte na ředitelku školy Evu Humhalovou tel. č. 721364390 nebo na hospodářku školy Alenu Bémovou tel. č. 739935040.

 

Zápis do mateřské školy v roce 2020

 

  • Elektronický zápis bude probíhat v termínu od 6.4.2020 do 9.4.2020
  • PROSÍME RODIČE, ABY VYPLNILI ELEKTRONICKÝ FORMULÁŘ
  • Žádosti v papírové podobě jsou připravené u hospodářky školy od 6.4.2020
  • Fyzický zápis v mateřské škole bude probíhat  5.5.2020
  • Výsledky zápisu: Seznamy přijatých dětí pod registračními čísly budou zveřejněny způsobem obvyklým, na webových stránkách školy a v informační vitríně školy počínaje dnem 29.5.2020.

 

 

Základní kritéria pro přijímání dětí do mateřských škol na školní rok 2020 – 2021

 

Žádost_o_zastavení_přijímacího_řízení_Parmská388

 

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do MŠ

 

Evidenční list pro dítě v MŠ

 

 

 

Aktualizovaný prázdninový provoz v mateřských školách zřizovaných MČ Praha 15 v roce 2020

 

Mateřské školy Termín prázdninového provozu
MŠ Parmská 388 + MŠ Milánská 472                             1. 7. – 17. 7. 2020
MŠ Trhanovské náměstí + MŠ Boloňská                           13. 7. – 31. 7. 2020
MŠ Libkovská + MŠ Parmská 389                           27. 7. –   14. 8. 2020
MŠ Horolezecká + MŠ Slunečnice                           3. 8. – 21. 8. 2020

 

Prázdninový provoz bude především pro zaměstnané maminky.

Mateřské školy budou v jednotlivých termínech prázdninového provozu přijímat z kapacitních důvodů pouze své kmenové děti. Kmenové děti nebudou vyplňovat přihlášku k prázdninovému provozu. V případě, že budete potřebovat využít prázdninový provoz, prosíme, abyste své děti zapisovali do docházky, která bude vyvěšena na šatnách u každé třídy. Pokud jste se nestihli přihlásit na třídě, prosím, napište nám e-mail.

V termínu od 24.8. do 31.8.2020 bude ve všech mateřských školách ZAVŘENO.

Ukončení podávání přihlášek k prázdninovému provozu: 30. 4. 2020

 

 

 

Žádost o přijetí k prázdninové docházce

 

 

 

 


           WP ALL IN ONE – ochrana webových stránek ONLINE

         FIREWALL
         ANTIMALWARE