Parmská 388  
Praha 10

Zápis

Prázninový provoz v mateřských školách zřizovaných MČ Praha 15 v roce 2021

Prázdninový provoz 2021

 

 

 

 

ORGANIZACE ZÁPISU NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Vážení rodiče, děkujeme za Váš zájem vzdělávat děti právě u nás na základě podané žádosti.

O organizaci zápisu do mateřské školy Parmská 388 zastoupené ředitelkou Evou Humhalovou, vzhledem k současné situaci a mimořádným opatřením vlády k ochraně obyvatelstva (koronavir, onemocnění Covid 19) a v souladu s doporučením MŠMT a zřizovatele MČ Praha 15, rozhodla ředitelka takto:

Způsob zápisu a předání vyplněných dokumentů nejpozději do 5. 5. 2020:

  1. Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a vyplněný evidenční list potvrzený pediatrem a podepsaný rodičem. Pokud nebudete mít potvrzený evidenční list, je potřeba vyplnit Čestné prohlášení, že je Vaše dítě řádně očkováno (prohlášení), dále doložíte kopii očkovacího průkazu.
  2. Pokud máte smlouvu o nájmu bytu, přiložte kopii nájemní smlouvy.
  3. Upřednostňujeme předání bez přítomnosti zákonných zástupců prostřednictvím:

– datové schránky, ID naší mateřské školy dfnukuv

– e-mailem na msparmska@seznam.cz pouze pokud máte elektronický podpis

– poštou, vhodné zaslat doporučeně na adresu mateřské školy

– osobním podáním zákonným zástupcem dne 5. 5. 2020 od 12.00 hod do 17.00 hod

Z každé rodiny přijde pouze jeden zákonný zástupce, prosíme bez přítomnosti dětí. Vzhledem k současným opatřením věnujte pozornost na den 5. 5. Pro dodržení hygienických opatření a ochranu zdraví všech zúčastněných je nutno použít k zakrytí úst i nosu (roušku, respirátor), při předávání tiskopisů použít jednorázové rukavice a mít svoje psací potřeby. K dispozici bude desinfekce na ruce, kterou zajistí mateřská škola.

Zápis se bude konat ze vstupu ze zahrady, na terase mateřské školy. V případě, že by se vytvořila fronta, udržujte mezi sebou dostatečné rozestupy. Děkujeme za pochopení.

Zákonnému zástupci při přijetí dokumentů bude přiděleno registrační číslo k zápisu, seznam přijatých dětí bude zveřejněn s čísly přijatých dětí 29. 5. 2020. Na webových stránkách školy a ve vitríně před mateřskou školou.

V případě nejasností se obraťte na ředitelku školy Evu Humhalovou tel. č. 721364390 nebo na hospodářku školy Alenu Bémovou tel. č. 739935040.

 

Zápis do mateřské školy v roce 2020

 

  • Elektronický zápis bude probíhat v termínu od 6.4.2020 do 9.4.2020
  • PROSÍME RODIČE, ABY VYPLNILI ELEKTRONICKÝ FORMULÁŘ
  • Žádosti v papírové podobě jsou připravené u hospodářky školy od 6.4.2020
  • Fyzický zápis v mateřské škole bude probíhat  5.5.2020
  • Výsledky zápisu: Seznamy přijatých dětí pod registračními čísly budou zveřejněny způsobem obvyklým, na webových stránkách školy a v informační vitríně školy počínaje dnem 29.5.2020.

 

 

Základní kritéria pro přijímání dětí do mateřských škol na školní rok 2020 – 2021

 

Žádost_o_zastavení_přijímacího_řízení_Parmská388

 

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do MŠ

 

Evidenční list pro dítě v MŠ

 

 

 

 

Žádost o přijetí k prázdninové docházce