Platby

Sazby stravného platné od 1. 9. 2019

  

  Svačina Oběd Svačina Celkem
na den
Celkem na měsíc
(21 dnů)
Děti s odkladem školní docházky polodenní 7 Kč 28 Kč 35 Kč 735 Kč
celodenní 7 Kč 28 Kč 7 Kč 42 Kč 882 Kč
Ostatní děti polodenní 7 Kč 26 Kč 33 Kč 693 Kč
celodenní 7 Kč 26 Kč 7 Kč 40 Kč 840 Kč

 

Výše úplaty za vzdělávání (školného) činí Kč 600,- na měsíc.

 

Výše úplaty za vzdělávání (školného) od 1. 9. 2021 bude činit Kč 700,- na měsíc.