Rákosníček

 

Halloween na zahradě
Dne 30.10.2023 se uskuteční Halloweenská akce s Inkou Rybářovou.

Začátek: 15:30 hod. 

S sebou: strašidelný kostým, lampion nebo vydlabaná dýně

Pokud to bude možné, vyzvedněte své děti před začátkem akce. Děkujeme

 

Seznam dětí, přijatých na kroužky, najdete na nástěnce v obouvárně. Pro kroužky výtvarka, flétna a tanečky je nutná registrace na webu www.berukrouzky.cz. Informace k platbám jsou také na nástěnce v MŠ nebo níže na této stránce.


KROUŽKY

Zapisujte své děti na kroužky na nástěnce v obouvárně. Pokud nejste ve školce lze napsat i SMS.

Kroužky jsou určeny přednostně pro předškoláky.
flétna

říjen-leden

úterý 15:00- 15:45

cena: 2 535,- 

 

tanečky

říjen-leden

středa 15:00-15:45

cena: 2 535,-

výtvarka

říjen-leden

Čtvrtek 15:00- 15:45

cena: 2 535,-

Tyto tři kroužky jsou poskytovány agenturou Beru kroužky. Více info na stránkách www.berukroužky.cz. Na těchto stránkách bude nutné vyplnit přihlášku- až po potvrzení přijetí na kroužek paní učitelkou. Platí se přímo agentuře.

jóga

říjen- květen

pondělí 15:00-15:45

cena: 3 200,-

grafomotorika

říjen- květen

čtvrtek 12:15- 13:00

cena: 3 200,-

Tyto dva kroužky jsou poskytovány učitekami MŠ. Platba proběhne na účet 2000891359/6210 po potvrzení přijetí na kroužek paní učitelkou.

 

sauna

od října

středa 10:00-11:00

cena: 50,- za lekci

Platí se zpětně v hotovosti na konci měsíce.

 

plavání

od 2.pololetí

cena: 4 000,-

Je poskytováno instruktory plavání Aquapalace Praha Čestlice.

angličtina

říjen-květen

Úterý 12:30- 13:00, 13:00- 13:30

cena: 3 200,-

Poskytuje Mgr. Jitka Adamcová.

Číslo účtu: 670100-2202545331/6210.

 

 

 

 

 


VÍTEJTE VE TŘÍDE RÁKOSNÍČEK.

ŠKOLNÍ ROK 2023/24

Ve čtvrtek 7. 9. 2023 v 16: 00 se budou konat ve třídě Rákosníček třídní schůzky. 

Informace pro školní rok 2023/24

 

Řád MŠ

 • Provoz třídy Rákosníček 7:00 – 16:30 hod.
 • Ranní třída od 6:30- Cvrček
 • Konečná třída 16:30 – 17:00- Krtek (pouze v nutných případech)
 • Příchod dětí do třídy do 8:15 hod. (předškolákům doporučujeme příchod do 8:00 hod. z důvodu přípravy na školu)
 • Vyzvedávání po obědě- 12:15 – 12:30 hod.
 • Odchod dětí po spaní- 15:00 – 16:30 hod.
 • Omluvy z MŠ- na telefon třídy: 739 934 959 (lépe prostřednictvím SMS)

Poslední rok předškolního vzdělávání je povinný- omluvu je třeba zdůvodnit.

 • Děti, u kterých bude zjištěna virová infekce (teplota, kašel, rýma, bolest hlavy, nevolnost..), nebudou do MŠ přijaty
 • Školní řád neumožňuje po vyzvednutí dítěte dále setrvávat na školní zahradě

 

Režim dne

7:00 – 8:00                 spontánní hry dětí, individuální práce s předškoláky

8:30 – 9:00                 jazyková chvilka, ranní cvičení, pohybové hry

9:00 – 9:30                 hygiena, svačina

9:30 – 10:00              řízené činnosti: rozvoj předmatematických dovedností, hudební, dramatické, jazykové, literární, pracovní a výtvarné aktivity dle ŠVP

10:00 – 11:30            pobyt venku

11:30 – 12:30            hygiena, oběd

12:30 – 14:00            poslech pohádky, odpočinek na lehátku

14:00 – 14:45            hygiena, svačina

15:00 – 16:30            individuální hry dětí, pobyt na školní zahradě

Vzdělávání

Každý den pracujeme a vzděláváme všechny děti dle Rámcového vzdělávacího programu.

Téma a podtéma je vyvěšeno na nástěnce v šatně.

Práce s předškoláky

 • Individuální práce v průběhu ranních her 7:00 – 8:15- práce s pracovními listy, drobné didaktické hry a aktivity
 • Rozvoj v oblasti
 • Smyslového vnímání
 • Paměti a pozornosti
 • Řeči a myšlení
 • Matematických představ
 • Motorických a grafomotorických dovedností

 

Oblečení do MŠ

 1. VŠECHNY VĚCI PODEPSANÉ
 2. 1x čistá rouška v sáčku
 3. Náhradní oblečení do horní skříňky- 2x spodní prádlo, ponožky, tričko, tepláky
 4. Nazouvací bačkory (ne pantofle)
 5. Pyžamo si děti jednou za 14 dní v pátek na vyprání
 6. Pláštěnka složená ve spodní skříňce, holinky (podepsat!)
 7. Tepláky na ven
 8. 2x igelitová taška

 Co do školky nepatří

 • Léky, spreje, mastičky
 • Šperky
 • Hračky z domova
 • Dorty a jiné sladkosti
 • Donesené jídlo a pití z domova (pitný režim zajištěn po celý den)
 • Koloběžky, kola, odrážedla- zamykat pouze ve stojanech na zahradě
 • Sáňky, boby
 • Peníze, elektronika
 • Nemocné, nachlazené a nedoléčené děti- viz. Letáček

Zájmové kroužky– kroužky jsou určeny přednostně pro předškoláky. Nabídka bude vyvěšena v šatně na nástěnce. Kroužky začnou od října.

 • Sauna- 50,- za jednu saunu (výběr peněz zpětně, 1x za měsíc)

Akce během roku

 • Budou vyhlášeny na nástěnce v šatně. Účast dobrovolná.

 

Vybíráme RODIČOVSKÝ PŘÍSPĚVEK pro školní rok 2022/23, který činí 1000,- a je splatný do konce září. (zahrnuje dárek k Mikuláši, k Vánocům, MDD, Dni matek, zahradní slavnosti)

Příspěvek pošlete na číslo účtu 2000891359/0800 do poznámky uveďte:

„Rodičovský příspěvek, jméno dítěte, třídu“

Vyzvedávání dětí z MŠ

 • Pokud není uvedeno jinak, mohou dítě vyzvedávat oba rodiče (Rozhodnutí soudu o svěření dítěte do péče je nutné nahlásit)
 • Ostatní osoby musí vyplnit Dohodu o zastupování (k vyzvednutí u pí. učitelek)
 • Při vyzvedávání dítěte nezletilou osobou nutné vyplnit Dohodu o zastupování pro nezletilé
 • Dítě nebude vydáno osobě, která není písemně zplnomocněná na základě písemné dohody

Školné a stravné

 • Výše školného činí 700,-
 • Předškolní děti 0,-
 • Děti s OŠD 0,-
 • Sazby stravného viz. Webové stránky
 • Je nutné upozornit na případné potravinové alergie!!

Prázdniny v roce 2023/ 24

 • Podzimní prázdniny: 26. 10. – 27. 10.2023
 • Jarní prázdniny: 12. 2.- 18. 2. 2024
 • Vánoční prázdniny: 23. 12. – 2. 1. (MŠ uzavřena)

Školní rok bude ukončen 30. 6. 2024

O co Vás prosíme

 • Hygienické potřeby (tekuté mýdlo, papírové kapesníky- krabicové i balíčky, toaletní papír, vlhčené ubrousky)
 • Papíry na malování
 • Pokud má někdo možnost- reklamní předměty- propisky, pastelky, bločky
 • Voďte prosím děti do školky včas
 • Řádně omlouvejte
 • Neprodleně informujte školku v případě infekčního onemocnění
 • Veďte své děti k samostatnosti (obouvání, zouvání, oblékání, najíst se lžící, umývat ruce, pozdravit, děkovat…)

 

Děkujeme!

Těšíme se na spolupráci v novém školním roce 2023/24.

 

 

 

 

PANÍ UČITELKY:    Zlata Vítová

                                Karolína Musilová

                                Mgr. Gabriela Maturová

KONTAKT: 739 934 959

(Omluvenky upřednostňujeme ve formě SMS, nemáme u dětí vždy čas vyřizovat telefonáty. Děkujeme)

 

SEZNAM PŘIJATÝCH DĚTÍ JIŽ NAJDETE NA DVEŘÍCH TŘÍDY.

 

 

ŠKOLNÍ ROK 2023/24