Parmská 388  
Praha 10

26. 3. 2020

Vážení rodiče,

dnes jsem začala vracet na Vaše účty poměrnou část školného za měsíc březen, jedná se o částku Kč 327,-. Školné a stravné  za následující měsíce se bude řešit až po znovuotevření mateřské školy. 

Přeji hezké a klidné dny. Bémová

16. 3. 2020 12.15 hod

Úplata za vzdělávání v mateřské škole

Vážení rodiče,

Z důvodu uzavření mateřské školy od 16. 3. 2020 bude poměrnou částí zkrácen příspěvek na provoz – školné za měsíc březen, příp. duben.

15. 3. 2020 17.05 hod

INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE OŠETŘOVNÉHO

VÁŽENÍ RODIČE,

Nárok na ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření naší mateřské školy uplatňuje zaměstnanec tiskopisem „Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření mateřské školy“.

Po stažení (zadost o osetrovne pri peci o dite do 10 le pri uzavreni skolskeho zarizeni) a vyplnění části A (v části A vyplňte jméno dítěte a jeho rodné číslo) a části B, zašlete naskenované na msparmska@seznam.cz, potvrzenvou žádost Vám zašleme e-mailem zpět. Celý tento proces e-mailem je v pořádku.

Jak dlouho lze ošetřovné čerpat? (www.cssz.cz)

Maximálně lze ošetřovné čerpat 9 dní. Výjimkou jsou případy, kdy je rodič samoživitel. Ten může čerpat ošetřovné až 16 dní. Rodiče či jiné oprávněné osoby se přitom mohou v průběhu 9 dní (resp. 16 dní) jednou v ošetřování vystřídat.

Co dále po dočerpání ošetřovného? (www.cssz.cz)

Při péči o dítě z důvodu popsaného uzavření školského zařízení i po uplynutí prvních 9 (resp. 16) kalendářních dnů sice již ošetřovné nenáleží, jde však i nadále o omluvenou nepřítomnost v práci.

Jak se postupuje v případě, že je z důvodu karantény třeba doma pečovat o více dětí? (www.cssz.cz)

V tomto případě lze čerpat ošetřovné pouze prvních 9 dnů (nezáleží přitom, na které z dětí bude žádost o ošetřovné vystavena). Po devíti dnech stále trvá překážka v práci, ale ošetřovné již nenáleží.

Prosíme Vás, sledujte i nadále aktuality, budeme Vás průběžně informovat.

Děkuji a přeji hodně zdraví. Bémová

 

13. 3. 2020 12.05 HOD

VÁŽENÍ RODIČE,

OD 16. 3. 2020 BUDE PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY DO ODVOLÁNÍ PŘERUŠEN.

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ

BLIŽŠÍ INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE OŠETŘOVNÉHO – VYDÁVÁNÍ POTVRZENÍ – VÁM PODÁME V PONDĚLÍ.

Jak se uplatní nárok na ošetřovné?

Nárok na ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření dětského výchovného zařízení uplatňuje zaměstnanec tiskopisem Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy), který mu vydá ve 2 vyhotoveních výchovné zařízení (škola), které dítě navštěvuje.

Druhé vyhotovení tiskopisu je pro případ, že se rodiče při péči střídají; jinak postačuje jedno vyhotovení.

Zaměstnanec doplní část B tiskopisu a předá ho neprodleně svému zaměstnavateli, který pak podklady pro výplatu dávky předá dále příslušné OSSZ.

Dávku vyplácí OSSZ (příslušná podle sídla zaměstnavatele či jeho účtárny), a to nejpozději do 1 měsíce následujícího po dni, v němž jí byly doručeny řádně vyplněné podklady.

 

13. 3. 2020 9.55 HOD

VÁŽENÍ RODIČE,

VÝLET DO SVÍČKÁRNY DO ŠESTAJOVIC JE ZRUŠEN.

VÝUKA PLAVÁNÍ JE ZRUŠENA DO ODVOLÁNÍ.

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ

 

12. 3. 2020 16.30 hod

MATEŘSKÉ ŠKOLY SE ZATÍM NEUZAVÍRAJÍ.

PŘESTO PROSÍME RODIČE O ZVÁŽENÍ NUTNOSTI POBYTU DÍTĚTE V MATEŘSKÉ ŠKOLE V NÁSLEDUJÍCÍCH DNECH.

 

12. 3. 2020 15.40 hod

Vláda vyhlásila nouzový stav

Vláda vyhlašuje s účinností od 12. března 2020 od 14 hodin na dobu 30 dnů nouzový stav pro Českou republiku kvůli koronaviru.

Vláda od 13. března 2020 od 6:00 hodin zakazuje divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, a to jak veřejné, tak soukromé s účastí přesahující ve stejný čas 30 osob, a to do odvolání.

Tento zákaz se nevztahuje na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných nebo soukromých osob (např. valná hromada akciové společnosti), které se konají na základě zákona.

Vláda také od 13. března 2020 zakazuje přítomnost veřejnosti v čase mezi 20:00 až 6:00 v provozovnách stravovacích služeb a zakazuje činnost provozoven stravovacích služeb umístěných v rámci nákupních center s prodejní plochou přesahující pět tisíc metrů čtverečních.

Od pátku 13. března 2020 od 6:00 hodin se zakazuje také přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů některých služeb – sportoviště, posilovny, přírodní a umělá koupaliště, solária, sauny, wellness služby, hudební a společenské kluby, zábavní zařízení, veřejné knihovny a galerie.

Vláda od 14. března také zakazuje českým občanům cestovat do zemí, které jsou uvedeny jako rizikové. 

Vláda nařídila od 14. března zákaz vstupu všem cizincům, kteří přijíždějí z rizikových oblastí. Netýká se to občanů ČR nebo cizinců, kteří mají v Česku trvalý nebo přechodný pobyt.

 

12. 3. 8.00 hod

VÁŽENÍ RODIČE,

NA ZÁKLADĚ DOPORUČENÍ OD ZŘIZOVATELE, PROSÍME O ZVÁŽENÍ NUTNOSTI POBYTU DÍTĚTE V MATEŘSKÉ ŠKOLE V NÁSLEDUJÍCÍCH DNECH.

 

NA ZÁKLADĚ DOPORUČENÍ ZŘIZOVATELE SE TENTO TÝDEN V PÁTEK 13. 3. 2020 RUŠÍ VÝUKA PLAVÁNÍ.

 

VÁŽENÍ RODIČE,

NÁVŠTĚVA PLANETÁRIA DNE 19. 3. 2020 BYLA ZRUŠENA.

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

 

Bezpečnostní rada státu rozhodla od středy 11.3.2020 uzavřít základní, střední a vyšší odborné školy do odvolání.

Mateřských škol se opatření zatím netýká.

 

Z DŮVODU PŘERUŠENÍ DODÁVKY VODY DNE 31. 3. 2020 BUDE MATEŘSKÁ ŠKOLA UZAVŘENA.

 

II. ročník participativního rozpočtu Městské části Praha 15

NÁPAD ZA 100000

 

INFORMACE PRO ŠKOLY KE KORONAVIRU

1
Praha, 1. března 2020 – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy sleduje aktuální situaci a je ve spojení s Ministerstvem zdravotnictví a příslušnými krajskými hygienickými stanicemi, kterým je připraveno poskytnout veškerou součinnost. Apelujeme zejména na rodiče, kteří se se svými dětmi vrátili z dovolené v některé z rizikových oblastí, aby v případě jakéhokoliv podezření kontaktovali telefonicky svého lékaře či lékařskou pohotovostní službu. Rovněž doporučujeme sledovat stránky Ministerstva zdravotnictví a Státního zdravotního ústavu a řídit se jejich pokyny, zvláště v oblasti prevence před nákazou.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy komunikuje s Ministerstvem zdravotnictví, v jehož kompetenci je stanovit ochranná opatření před zavlečením vysoce infekčních onemocnění a mimořádná opatření při epidemii nebo nebezpečí jejího vzniku podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Obdobné kompetence náleží na krajské úrovni také příslušné krajské hygienické stanici.  

Pro informace týkající se cestování do jednotlivých destinací nadále doporučujeme sledovat a řídit se pokyny a doporučeními uvedenými na stránkách Ministerstva zahraničních věcí. 

V jednotlivých případech či podezřeních na výskyt koronaviru Covid‑19 je možné obrátit se také na příslušné krajské hygienické stanice, viz odkazy níže.

 

ODKAZY NA DŮLEŽITÉ WEBY:

Web Ministerstva zdravotnictví: https://www.mzcr.cz/

Webová stránka MZČR věnovaná aktuální situaci v oblasti koronaviruhttp://mzcr.cz/dokumenty/informace-pro-obcany-v-souvislosti-s-aktualnim-vyskytem-cinskeho-koronaviru-2019_18415_1.html

 

Web Státního zdravotního ústavu: http://www.szu.cz/

Webová stránka Státního zdravotního ústavu s doporučeními pro občanyhttp://www.szu.cz/tema/prevence/2019NCOV

Kontakty na Krajské hygienické stanicehttp://www.szu.cz/knihovna/hygienicke-stanice-a-zdravotni-ustavy

 

Web Ministerstva zahraničních věcí: https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/index.html

Aktuální doporučení MZV k cestování do zahraničí
https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/omezeni_dopravy_koronavirus.html

Stránka Ministerstva pro místní rozvoj týkající se případného rušení zájezdů do rizikových lokalit: https://www.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/od-zajezdu-do-oblasti,-kde-se-objevil-koronavirus

                                                                              

 

   TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

BŘEZEN 2020

  

Téma:                             Jak se rodí jaro 

          

Podtémata:                    Jaro v trávě

                                        Když ťuká jaro

                                                           Jaro na zahrádce

                                                           Svátky jara

 

 

 

NÁVŠTĚVA PLANETÁRIA

Ve čtvrtek 19. března po obědě pojede třída Krtečka a předškolní děti a pětileté děti z ostatních tříd do planetária.

Návrat v 16.00 hod.

Cena Kč 200,-

 

Ve středu 18. března nás navštíví paní psycholožka Křečanová a bude posuzovat školní zralost u dětí, které se ještě netestovaly.

 

NÁVŠTĚVA SVÍČKÁRNY V ŠESTAJOVICÍCH

Ve čtvrtek 26. března pojede celá mateřská škola na dopolední akci do svíčkárny.

Příchod dětí do 8.30 hod. Odjezd v 9.00 hod z ulice Janovská. Příjezd na oběd.

Cena Kč 300,-.

Prosíme, přineste dětem dvě půlky skořápky od vajíčka a dejte učitelkám ve třídě.

 

 

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Ve čtvrtek 5. března a v pondělí 9. března v době od 13.30 hod do 16.30 hod se konají dny otevřených dveří ve třídě Broučků.

 

 

 

Plavecký výcvik v aquaparku Čestlice začíná v pátek 7. února.

 

 

 

 

  

Prázdninový provoz 2020

Ukončení podávání přihlášek k prázdninovému provozu: 30. 4. 2020

 

 

 

PROVOZ TŘÍD:

CVRČEK 6.30 hod – 16.00 hod

CVRČEK – třídní učitelky: Lenka Havlíková, Kristýna Račanová

tel. 739 789 958

BROUČCI 7.30 hod – 16.00 hod

BROUČCI – třídní učitelky: Blažena Křečková, Bc. Eva Černohorská, Romana Kuchařová

tel. 739 781 211

MAKOVÁ PANENKA 7.30 hod – 16.00 hod

MAKOVÁ PANENKA – třídní učitelky: ředitelka školy Eva Humhalová, zástupkyně ředitelky Marie Buřičová

tel. 739 786 726

KRTEK 7.00 hod – 17.00 hod

KRTEK – třídní učitelky: Libuše Karvánková, Radka Boukalová

tel. 774 244 462

RÁKOSNÍČEK pondělí – čtvrtek 7.00 hod – 16.30 hod

RÁKOSNÍČEK pátek 7.00 hod – 16.00 hod

RÁKOSNÍČEK – třídní učitelky: Zlata Vítová, Jana Savruková

tel. 739 934 959

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

                     

              

 


           WP ALL IN ONE – ochrana webových stránek ONLINE

         FIREWALL
         ANTIMALWARE