Parmská 388  
Praha 10

 

INFORMACE K ZÁPISU DO MATEŘSKÝCH ŠKOL V ROCE 2019

 

ZVEME VÁS NA DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

19. 3.     12 – 16 HOD

21. 3.     12 – 16 HOD

2. 4.       12 – 16 HOD

4. 4.       12 – 16 HOD

 

 

Dne 8. 4. 2019 začíná elektronický zápis dětí do mateřské školy.

Prosíme rodiče, aby od 8. 4. do 12. 4. 2019 vyplnili elektronickou žádost. Pro ty rodiče, kteří nemají možnost vyplnit žádost online, jsou žádosti v papírové podobě připravené u hospodářky školy od 8. 4. 2019.

Na webových stránkách je ke stažení evidenční list, ten vytiskněte oboustranně na jeden list papíru, vyplňte a nechte potvrdit od lékaře.

Fyzický zápis do MŠ:

Vyplněný evidenční list odevzdáte v den fyzického zápisu ve čtvrtek 9. 5. 2019.  Seznamy přijatých dětí pod registračními čísly budou zveřejněny způsobem obvyklým, na webových stránkách školy a v informačních vitrínách počínaje dnem 27. 5. 2019.

 

Kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy 2019

 

 

INFORMACE K PRÁZDNINOVÉMU PROVOZU MATEŘSKÝCH ŠKOL V MČ PRAHA15 V ROCE 2019

Mateřské školy Termín prázdninového provozu
MŠ Slunečnice + MŠ Horolezecká 1. 7. – 12. 7. 2019
MŠ Parmská 388 + MŠ Libkovská 15. 7. – 26. 7. 2019
MŠ Boloňská + MŠ Trhanovské náměstí 29. 7. – 9. 8. 2019
MŠ Parmská 389 + MŠ Milánská 472 12. 8. – 23. 8. 2019

 

Mateřské školy budou v těchto termínech přijímat z kapacitních důvodů pouze své kmenové děti.

V přípravném týdnu od 26. 8. do 30. 8. 2019 bude ve všech mateřských školách zavřeno.

 

Kritéria pro přijetí k prázdninovému provozu v roce 2019

 

 

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do MŠ

 

Evidenční list pro dítě v MŠ

 

Žádost o přijetí k prázdninové docházce